-22%
nioxin-trialkit-system-5

Nioxin trialkit system 5 – Bộ dầu gội chống rụng tóc

690,000

Hệ thống 5 được thiết kế đặc biệt cho tóc bình thường mỏng, và tóc thô tự nhiên hoặc được điều trị hóa học.

insert_pixel_code_here