300,000
380,000

Phục hồi tóc khô và hư tổn

Dầu xả Kella Keratin Treatment 500ml

250,000
260,000
370,000
450,000